مهارت یازدهم توانمند سازی

مهارت منبع سازی و مهندسی عوامل:

عناصر ، وسایل و مجموع امکانات و عوامل طبیعی پتانسیل تبدیل به منبع را برای ما دارند؛ اما زمانی به منبع تبدیل می شوند که در چارچوب برنامه ما بتوانند ارزش تولید کنند. استفاده از قدرت ذهن و دانش عضو برای طراحی نقشه هایی که انواع موجودیت ها تبدیل به منبعی برای ارزش آفرینی شوند با این مهارت تحقق می یابد که از طریق فعال سازی ذهن و ایجاد خلاقیت و ترکیب رشته های مختلف علمی در مباحث گروهی با جمع آوری اطلاعات و تجربیات کشورهای دیگر ایجاد می شود. این مهارت عضو را قادر می سازد از هر چیزی ، ابزاری  برای رسیدن به هدف را بسازد.

/ 1 نظر / 15 بازدید
هندزفري تغير صدا

هندزفري تغير صدا موبايل هندزفر تغير صدا وسيله اي براي تبديل صداي شما به مرد يا زن هنگام صحبت با موبايل کافيست هندزفري تغير صدا را به گوشي خود وصل کنيد و صداي خود را تغير دهيد... خريد هندزفري تغير صدا اصل